Confindențialitatea datelor

Respectăm confidențialitatea datelor clienților și ne angajăm să nu transmitem datele personale ale acestora către terți și să le folosim exclusiv în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzii) și pentru informări comerciale referitoare la produsele www.anthropique.ro.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, www.anthropique.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră sau o altă persoană. Scopul colectării datelor cu caracter personal este de a opera și livra comenzile efectuate de dumneavoastră.

Datele personale colectate vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile din formularul de comandă vor fi folosite pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, eventualele promoții, buletinele informative periodice etc. numai cu acordul prealabil al utilizatorului site-ului.
Ne obligăm să nu facem publice sau să nu vindem bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale clienților noștri.

www.anthropique.ro nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site poate opta pentru ștergerea acesteia. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului www.anthropique.ro sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul www.anthropique.ro, va fi considerată tentativă de fraudă și va fi pedepsită penal conform legislației române în vigoare de către autoritățile competente.
Orice litigiu apărut între utilizatori și www.anthropique.ro va fi rezolvat prin cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române.
 

Anthropique © 2018